Lærer som kikker ned på to barn som leser.

TraumeBevisst Omsorg for
Skole (TBO-S)

Informasjon Samlinger

Hva er TBO-S?

På alle skoler finner vi elever som har opplevd traumatiske hendelser, store stressbelastninger, eller som har levd under vanskelige omsorgsforhold.

TBO-S er tre kurs-samlinger, og hver samling er beregnet til å vare i 2 timer. Kurset kan holdes barnevernstjeneste som en del av samarbeid med og veiledning av skoleansatte, av PPT eller av skoleansatte som har faglig ansvar internt på skolen. I kurset inviteres ansatte i skolen til å undre seg sammen om hva som er elevers mestringsstrategier og hvordan vi sammen kan skape en trygg og god hverdag for elevene på skolen.

Les mer
Person med koffert

Samlinger

Her er en oversikt over de tre kurs-samlingene i TBO-S.