ViBygge

Traumebevisst kultur, organisasjonsutvikling og fokus på arbeidsglede
Dagssamling

Innhold

I den andre samlingen vil fokuset være på hvordan få til en god arbeidskultur og sikre en god organisasjonsutvikling. Det faglige innholdet vil være knyttet til temaer som ”toleransevinduet” og ”traumer og dissosiasjon”.Samlinger - 2016