Leder

Informasjon til ledere.

JegBygge

En god leder er godt kjent med egne styrker og sårbarheter og er bevisst egne reaksjoner i møte med sine medarbeidere. Den første samlingen inviterer ledere inn til refleksjon over egen rolle som leder og utforske utviklingsmuligheter.

Viktige tema

 • Bevisst egen ledelse
 • Implementering
 • Fra refleks til refleksjon
 • Affektbevissthet
Verktøy
 • 4 temperamenter
 • TFS - ledelse

I første samling vil fokuset være på hvem er du som leder. Hva er dine styrker og hva må du jobbe med for å bli en bedre leder. Vi vil bruke et samtaleverktøy som heter 4T som vil danne grunnlag både for egenutvikling og arbeid med lederteam og etter hvert teamet som de ansatte utgjør. Sentrale fagtemaer på første samling er”hjernen formes av bruken” og ”den tredelte hjernen”.


Fagstoff

ViBygge

Fagutvikling på egen arbeidsplass krever at leder er godt kjent med sine medarbeidere. I den andre samlingen har fokus på hvordan du som leder kan utvikle et godt medarbeiderskap og en god arbeidskultur.

Viktige tema

 • Økt kunnskap og kjennskap til sine medarbeidere
 • Fagfolks utvikling
 • Medarbeiderskap
 • Arbeidsglede
 • Tillit
Verktøy
 • Ressursjakt
 • Glødebarometer

I den andre samlingen vil fokuset være på hvordan få til en god arbeidskultur og sikre en god organisasjonsutvikling. Det faglige innholdet vil være knyttet til temaer som ”toleransevinduet” og ”traumer og dissosiasjon”.

IdBygge

Å være leder er en dynamisk prosess hvor man stadig er i utvikling. I den tredje samlingen ønsker vi å fokusere på lederes utviklingsprosess og hvordan dette henger sammen med god arbeidskultur. VidSynt har valgt lærende organisasjoner som utgangspunkt for organisasjonsutvikling og teori og oppgaver knyttet til Senges 5 disipliner bli gjennomgått.

Viktige tema

 • Definere utviklingsmål
 • Lærende organisasjon
 • Arbeidskultur
 • Deg (leder) som verktøy i fagutvikling
Verktøy
 • Utviklingsplan
 • Ønskeleder
 • ”De sporene livet har satt”

I den tredje samlingen vil fokuset være på hva slags identitet ønsker din avdeling å bygge. Sentralt her er omdømmebygging, yrkesstolthet, arbeidsglede og medarbeiderskap. Fagtemaer som skal belyses er ”triggere og traumeminner” og ”Hva trenger den traumatiserte hjernen”.

FremtidsBygge

Ledere som er del av gode lederteam har bedre forutsetninger for å lykkes. Det å kunne gi og motta inspirasjon og støtte til hverandre har en dobbel effekt. Egne lederoppgaver kan løses bedre og kompetanse spres mellom avdelinger og enheter. I den siste samlingen blir lederteamet utfordret til å se på samspill og muligheter i enhetens ledergruppe.

Viktige tema

 • Konkretisering av utviklingsmål
 • Utvikle gode lederteam
 • Kompleksitet
 • Joharis vindu
 • Forberede medarbeidere
Verktøy
 • Teamprofil 4 temperamenter
 • Snowdens kompleksitetsmodell
 • ”Fryktfjerner”

I den siste samlingen vil fokuset være på videre utviklingsarbeid. Det skal settes opp både en individuell utviklingsplan for lederen, men det skal også gjøres et forarbeid knyttet til hva hver enkelt avdeling skal ha på sin utviklingsplan. Fagtemaet som vil belyses her er ”hjerne til hjerne kommunikasjon”. Siste samling vil også repetere tidligere emner og ved behov ta opp problemstillinger knyttet til hvilke temaer bør tas opp på fremtidige fagsamlinger.