JegBygge

Fra refleks til refleksjon
Prosessarbeid med tjenestemottakere med fokus på profesjonalisering, refleksjon, ansvarliggjøring og kommunikasjon.

Innhold

I første samling vil fokuset være på hvem er du som ansatt. Hva er dine styrker og hva må du jobbe med for å videreutvikle deg i jobben din. Vi vil bruke et samtaleverktøy som heter 4T som vil danne grunnlag både for egenutvikling og arbeid med teamet som den ansatte er en del av. Sentrale fagtemaer på første samling er ”hjernen formes av bruken” og ”den tredelte hjernen”.Samlinger - 2016