IdBygge

Teoretisk opplæring
2 samlinger

Innhold

I den tredje samlingen vil fokuset være på hva slags identitet ønsker din avdeling å bygge. Hva er ditt bidrag inn i dette – ansvarliggjøring. Sentralt her er omdømmebygging, yrkesstolthet, arbeidsglede og medarbeiderskap. Fagtemaer som skal belyses er ”triggere og traumeminner” og ”Hva trenger den traumatiserte hjernen”.


Samlinger


Forarbeid


Refleksjon

  • Skriv et refleksjonsnotat i refleksjonsboka hvor du reflekterer over følgende spørsmål:

    1. Hva gir meg arbeidsglede for tiden?
    2. Hva er mitt bidrag for å gi andre (konkrete navn) arbeidsglede?
    3. Hvilke strategier har jeg for å ivareta meg selv?
    4. Hvilken grunnfølelse dominerer min opplevelse på jobb for tiden (Forsøk å knytt følelsen til konkrete hendelser)?