FremtidsBygge

Teoretisk opplæring
2 samlinger

Innhold

I den siste samlingen vil fokuset være på videre utviklingsarbeid. Det skal settes opp både en individuell utviklingsplan for hver enkelt ansatt og det skal gjøres et forarbeid knyttet til hva hver enkelt avdeling skal ha på sin utviklingsplan. Fagtemaet som vil belyses her er ”hjerne til hjerne kommunikasjon”. Siste samling vil også repetere tidligere emner og ved behov ta opp problemstillinger knyttet til hvilke temaer bør tas opp på fremtidige fagsamlinger.


Samlinger