Forankring for forandring

Samling 1

Informasjon


Mål for samlingen:

1. Bli bedre kjent med god praksis i deres tjeneste.

2. Se styrken i hverandres forskjellighet.

3. Hvordan kan bevissthet om egne verdier og organisasjonskultur styrke vårt arbeid.

4. Hva gir arbeidsglede og hvordan kan dette styrkes hos de vi arbeider med.

5. Hvordan traumebevisst forståelse kan være til hjelp i arbeidet.