Samspillet mellom fag, kultur og verdier

Dagssamling

Introduksjon

Hjemmeoppgaver før samlingen:

  1. Hvordan håndterer dere uenighet på UPS?
    Drøft først sammen to og to, deretter i grupper på fire, til slutt i plenum.
  2. Hvis dere skulle beskrive for andre hva som er UPS-modellen (UPS sin faglige profil, verdimessige ståsted, hva som kjennetegner kulturen), hva ville dere sagt?
  3. Bruk psykoedukasjonspermene, forklar minst en av plansjene for en av dine kolleger

Gjør oppgavene både individuelt (notér i refleksjonsboken) og i team.

2. Bruk psykoedukasjonspermen, forklar et par av plansjene for en av dine kolleger.