MenneskeMøte praksis

To dagssamlinger

Introduksjon

Hjemmeoppgaver før samlingen:

1. Litt videre på de tre fargene (Diversity Icebreaker):

  • Hvilken rolle (farge) er det vanskeligst for deg å ta?
  • I hvilke situasjoner er det lettest for deg å ta «den vanskeligste» rollen? (egen refleksjon og runde i gruppa)
  • Hva er de andre gruppemedlemmenes erfaring med deg i forhold til de ulike rollene (fargene)
  • Hvordan kan du opptre for å komme ut av dine vanlige roller roller i møte med andre.
Gjør oppgavene både individuelt (notér i refleksjonsboken) og i team.

2. Bruk psykoedukasjonspermen, forklar et par av plansjene for en av dine kolleger.