Opplevelsesbevisst praksis

Teoretisk opplæring

Introduksjon

Traumebevisst omsorg er vel så mye en verdibasert forståelsesramme som en metode. Det er av vesentlig betydning at teorigrunnlaget er kjent for og deles av alle ansatte. Det er en forutsetning at alle ansatte deltar på grunnopplæring.

Opplæringen fordeles over to undervisningsdager (á 6 timer) med intervall. Dag 1 avsluttes med selvstudieoppgaver.

Grunnopplæring til alle ansatte vil dekke følgende områder:

 • traumeforståelse

 • traumebevisst omsorg

 • kultursensitivitet


Læringsmål

Ansatte skal

 • kunne redegjøre for komplekse psykiske traumer og deres virkemekanismer og konsekvenser
 • kunne redegjøre for grunnprinsippene i traumebevisst omsorg
 • ha kunnskap om kultursensitivitet
 • ha arbeidet med selvstudieoppgaverRefleksjon

 • Traumer:
  Hva tenker du at du vet noe? Og hva tenker du at du vil vite mer om?
 • Ta utgangspunkt i din erfaring fra arbeid i barnehagen/skole/ressursenter. Tenk gjennom hvordan din forståelse av hva traumatiserte barn og unge trenger var før du så filmene og hvordan du ser på det nå.
  • Hvordan tenkte du før?
  • Hva tenker du nå?
  • Hva er likt og forskjellig fra før til nå?
  • Hvordan tror du din traumeforståelse vil påvirke deg i ditt arbeid fremover?