Leder

Lærende organisasjoner stiller store krav til ledernes endringsevne. Ekstern lederstøtte fra RVTS sør kan bidra til at ledergruppen lykkes med å implementere ny kunnskap og utvidet kompetanse til å løfte tjenesten slik at den når de målsatte endringer. RVTS sør gir lederstøtte etter et program som har følgende fire faseinndelinger:

1. Leder kjenn deg selv
2. Leder kjenn dine Mellomledere/medarbeidere
3. Leder utvid ditt repertoar
4. Leder finn veien videre

Lederstøtteprogrammet retter seg både til rådmannens ledergruppe, og til utvidet ledergruppe. Fasene er tydeligst vektlagt i lederstøtten til rådmannens ledergruppe, men vil også ligge som ett rammeverk for lederstøtten til utvidet ledergruppe.

Kjenn deg selv

En god leder er godt kjent med egne styrker og sårbarheter og er bevisst egne reaksjoner i møte med sine medarbeidere. Den første samlingen inviterer ledere inn til refleksjon over egen rolle som leder og utforske utviklingsmuligheter.

Viktige tema

 • Bevisst egen ledelse
 • Implementering
 • Fra refleks til refleksjon
 • Affektbevissthet
Verktøy
 • 4 temperamenter
 • TFS - ledelse

Kjenn dine medarbeidere

Fagutvikling på egen arbeidsplass krever at leder er godt kjent med sine medarbeidere. I den andre samlingen har fokus på hvordan du som leder kan utvikle et godt medarbeiderskap og en god arbeidskultur.

Viktige tema

 • Økt kunnskap og kjennskap til sine medarbeidere
 • Fagfolks utvikling
 • Medarbeiderskap
 • Arbeidsglede
 • Tillit
Verktøy
 • Ressursjakt
 • Glødebarometer

Utvid ditt repertoar

Å være leder er en dynamisk prosess hvor man stadig er i utvikling. I den tredje samlingen ønsker vi å fokusere på lederes utviklingsprosess og hvordan dette henger sammen med god arbeidskultur. VidSynt har valgt lærende organisasjoner som utgangspunkt for organisasjonsutvikling og teori og oppgaver knyttet til Senges 5 disipliner bli gjennomgått.

Viktige tema

 • Definere utviklingsmål
 • Lærende organisasjon
 • Arbeidskultur
 • Deg (leder) som verktøy i fagutvikling
Verktøy
 • Utviklingsplan
 • Ønskeleder
 • ”De sporene livet har satt”

Finn veien videre

Ledere som er del av gode lederteam har bedre forutsetninger for å lykkes. Det å kunne gi og motta inspirasjon og støtte til hverandre har en dobbel effekt. Egne lederoppgaver kan løses bedre og kompetanse spres mellom avdelinger og enheter. I den siste samlingen blir lederteamet utfordret til å se på samspill og muligheter i enhetens ledergruppe.

Viktige tema

 • Konkretisering av utviklingsmål
 • Utvikle gode lederteam
 • Kompleksitet
 • Joharis vindu
 • Forberede medarbeidere
Verktøy
 • Teamprofil 4 temperamenter
 • Snowdens kompleksitetsmodell
 • ”Fryktfjerner”