Trygge voksne
Kompetanseutviklingsprogram voksne
Storsatsing for barn og unge, Birkenes

Birkenes kommune

Program

Her er en oversikt over de ulike trinnene som dette kompetanseutviklingsprogrammet inneholder.

Programkart
 • Organisasjonskultur

  Arbeidsglede

  To dagssamlinger for alle ansatte med fokus på medarbeiderskap, refleksjon, tillitt, ansvar og kommunikasjon.


  Les mer
 • Opplevelsesbevisst praksis

  Teoretisk opplæring

  Forelesinger for tjenestemottakere, eventuelt også deres viktigste samarbeidspartnere.


  Les mer
 • Trening og refleksjon

  Praktiske workshops

  Praktisk utprøving av relevante metoder og verktøy i samhandling med tjenestemottakere.


  Les mer