Organisasjonskultur

Implementeringsmodning
Prosessarbeid med tjenestemottakere med fokus på profesjonalisering, refleksjon, ansvarliggjøring og kommunikasjon.

Forankring for forandring

I oppstarten av programmet vil RVTS Sør legge til rette for en prosess hvor man forankrer de verdier og holdninger som skal være styrende for tjenesten arbeid. Gjennom fokus på og praktisk arbeid med våre modeller for endringsarbeid og kompetanse vil vi forankre det videre samarbeidet med Tønsberg barneverntjeneste.

I en traumebevisst praksis vektlegger RVTS Sør at man må heie på forskjellighet, se styrken i egen sårbarhet og ha en høy bevissthet om hva man faktisk lykkes med i arbeidet sitt. Vi jobber ut fra et styrkebasert perspektiv hvor vi gjennom anerkjennende intervju legger opp til en forskning på hva som kjennetegner tjenestens forutsetninger for å lykkes. Vi vil også legge til rette for en prosess hvor den enkelte medarbeider kan identifisere sin egen arbeidsglede og dele denne med sine kollegaer.

Verktøy:

  • Min hjelpefortelling
  • Anerkjennende intervju
  • Diversity Icebreaker
Forarbeid til neste samling

  • Bruk heftet om Diversity Icebreaker til neste gang
  • Hvordan kan dere bruke forskjelligheten som en styrke på deres team?
  • Se filmen «Toxic stress derails healthy development»
  • Luft tanker dere får når dere har sett denne