Lederprogrammet

Samling 1 (todager)

Lederen som menneske og relasjonsbygger

I denne første samlingen vil vi jobbe med å styrke ledergruppa som team. En samlet ledergruppe som anerkjenner forskjellighet, heier på hverandres styrker og tør vise egen sårbarhet har de beste forutsetninger for å lykkes som team.

Todagerssamlingen legger opp til refleksjonsprosesser rundt egen profil og teamprofil knyttet til samtaleverktøyet 4 Temperament. Vi vil også bruke musikk, øvelser og undervisning for å stimulere til refleksjon over egen lederrolle og samspillet i ledergruppa.

Verktøy:

  • Individuell profil 4 Temperament
  • Teamprofil 4 Temperament
  • Triggerjakt
  • TFS-analyse