Hvem er vi, og hva vil vi

Samling 6

Informasjon


Vi fokuserer igjen på skolens overordnede oppgave – å sette barn og unge i stand til å håndtere sine liv. Skolens oppgave er å bidra til kvalifisering, sosialisering og subjektivering. (Biesta) Vi ser på skolen i et historisk perspektiv, og peker fremover mot fremtidens skole. Hvilke byggesteiner vil vi bruke for å bygge VÅR skole fremover?
Presentasjon

  • Kommer...