Tenk tanken

Samling 5

Informasjon


Vi presenterer resultater fra Ungdata – undersøkelsen. Hva er barn og unges utfordringer, og hva gjør vi når vi har mistanke om at barn ikke har det bra. Hvordan skal vi å tørre å gå inn i det vonde og vanskelige, for eksempel å spørre om selvmordstanker, selvskading, ekstrem kontroll, vold og overgrep. Men så det handler ikke bare om avdekking. Hva gjør vi med det vi får vite? Du ser det ikke før du tror det. Du spør ikke før du er trygg nok. Gode samtaler – vi øver.
Presentasjon

  • Kommer...