Mer enn hjerne

Samling 4

Informasjon


I denne samlingen går vi nærmere inn på stressforskning, traumedefinisjoner, og hva slags konsekvenser vonde livserfaringer har for hjernens utvikling og for læring. Sentrale temaer vi være psykoedukasjon, ACE-studien, den tredelt hjerne, toleransevinduet mm.
Presentasjon

  • Kommer...