Gruppedynamitt

Samling 3

Informasjon


I denne samlingen vil vi ha fokus på lek og læring. Hvordan kan styrkefokus brukes i møte med enkeltelever og i foreldresamarbeid. Positivt mangfold og positivt avvik er aktuelle teorier.
Presentasjon