Klassen, et komplekst samspill

Samling 2

Informasjon


Hvem er læreren, hva er styrkene, og hva er utfordringene. Hvordan er gruppedynamikken i klassen, hvordan er klasseledelsen. Er det flere måter å tenke klasseledelse på? Hva tenker vi om elevene i gruppa, hva slags barnesyn har vi, og hvilke verdier styrer vår virksomhet.
Presentasjon