Hvem er vi, og hva vil vi

Samling 1

Informasjon


Vi fokuserer på skolens overordnede oppgave – å sette barn og unge i stand til å håndtere sine liv. Vi fokuserer på oss selv som viktigste redskap i møte med elevene. Menneskemøtekompetanse vil stå sentralt. Det handler både om hvem den enkelte er i møte med eleven, men også hvem vi som kolleger er og hva slags organisasjon skolen denne er. Fokus på hvilke styrker vi har, som mennesker og som skoleansatte.
Presentasjon