TraumeBevisst omsorg

Teoretisk opplæring
To dagssamlinger med undervisning for alle ansatte, og eventuelt de viktigste samarbeidspartnerne.

Introduksjon

Traumebevisst omsorg er vel så mye en verdibasert forståelsesramme som en metode. Det er av vesentlig betydning at teorigrunnlaget er kjent for og deles av alle ansatte. Det er en forutsetning at alle ansatte deltar på grunnopplæring.

Opplæringen fordeles over to undervisningsdager (á 6 timer) med intervall. Dag 1 avsluttes med selvstudieoppgaver.

Grunnopplæring til alle ansatte vil dekke følgende områder:

  • traumeforståelse

  • traumebevisst omsorg

  • kultursensitivitet


Læringsmål

Ansatte skal

  • kunne redegjøre for komplekse psykiske traumer og deres virkemekanismer og konsekvenser
  • kunne redegjøre for grunnprinsippene i traumebevisst omsorg
  • ha kunnskap om kultursensitivitet
  • ha arbeidet med selvstudieoppgaver