Leder

Lærende organisasjoner stiller store krav til ledernes endringsevne. Ekstern lederstøtte fra RVTS sør kan bidra til at ledergruppen lykkes med å implementere ny kunnskap og utvidet kompetanse til å løfte tjenesten slik at den når de målsatte endringer. RVTS sør gir lederstøtte etter et program som har følgende fire faseinndelinger:

1. Leder kjenn deg selv
2. Leder kjenn dine Mellomledere/medarbeidere
3. Leder utvid ditt repertoar
4. Leder finn veien videre

Kjenn deg selv

En god leder er godt kjent med egne styrker og sårbarheter og er bevisst egne reaksjoner i møte med sine medarbeidere. Den første samlingen inviterer ledere inn til refleksjon over egen rolle som leder og utforske utviklingsmuligheter.

Viktige tema

 • Bevisst egen ledelse
 • Implementering
 • Fra refleks til refleksjon
 • Affektbevissthet
Verktøy
 • 4 temperamenter
 • TFS - ledelse

Kjenn dine medarbeidere

Fagutvikling på egen arbeidsplass krever at leder er godt kjent med sine medarbeidere. I den andre samlingen har fokus på hvordan du som leder kan utvikle et godt medarbeiderskap og en god arbeidskultur.

Viktige tema

 • Økt kunnskap og kjennskap til sine medarbeidere
 • Fagfolks utvikling
 • Medarbeiderskap
 • Arbeidsglede
 • Tillit
Verktøy
 • Ressursjakt
 • Glødebarometer

Utvid ditt repertoar

Å være leder er en dynamisk prosess hvor man stadig er i utvikling. I den tredje samlingen ønsker vi å fokusere på lederes utviklingsprosess og hvordan dette henger sammen med god arbeidskultur. VidSynt har valgt lærende organisasjoner som utgangspunkt for organisasjonsutvikling og teori og oppgaver knyttet til Senges 5 disipliner bli gjennomgått.

Viktige tema

 • Definere utviklingsmål
 • Lærende organisasjon
 • Arbeidskultur
 • Deg (leder) som verktøy i fagutvikling
Verktøy
 • Utviklingsplan
 • Ønskeleder
 • ”De sporene livet har satt”

Finn veien videre

Ledere som er del av gode lederteam har bedre forutsetninger for å lykkes. Det å kunne gi og motta inspirasjon og støtte til hverandre har en dobbel effekt. Egne lederoppgaver kan løses bedre og kompetanse spres mellom avdelinger og enheter. I den siste samlingen blir lederteamet utfordret til å se på samspill og muligheter i enhetens ledergruppe.

Viktige tema

 • Konkretisering av utviklingsmål
 • Utvikle gode lederteam
 • Kompleksitet
 • Joharis vindu
 • Forberede medarbeidere
Verktøy
 • Teamprofil 4 temperamenter
 • Snowdens kompleksitetsmodell
 • ”Fryktfjerner”