Gruppedynamitt

Samling 3

Informasjon


Skolen presenterer sitt valgte tema. I denne samlingen vil vi ha fokus på lek og læring. Vi vil jobbe videre styrkekort og anerkjennende intervju i klasserommet. Hvordan kan styrkefokus brukes i møte med enkeltelever og i foreldresamarbeid. Positivt mangfold og positivt avvik er aktuelle teorier.Grimstad ungdomsskoleFjære ungdomsskole