Klassen, et komplekst samspill

Samling 2

Informasjon


Skolen presenterer sitt valgte tema. Vi jobber med et tenkt klassebilde. Hvem er læreren, hva er styrkene, og hva er utfordringene. Hvordan er gruppedynamikken i klassen, hvordan er klasseledelsen. Hva tenker vi om elevene i gruppa, hva slags barnesyn har vi, og hvilke verdier styrer vår virksomhet.Grimstad ungdomsskoleFjære ungdomsskole