Hvem er vi, og hva vil vi

Samling 1

Informasjon


Kick-off: Grimstad ungdomsskole, 16. august 2018
Kick-off: Fjære ungdomsskole, 17. august 2018


Hjemmelekse til neste samling

    • Lag en oversikt over elevene dine på et ark
    • Skriv ned tre fine egenskaper ved hver elev
    • Sett dere ned i teamene og del egenskapene dere har trukket fram

    • Velg tema til neste gang
    • Prøv en LINK-samling. Hvert trinn rapporterer erfaringer neste gang (5 min presentasjon)Grimstad ungdomsskole


Fjære ungdomsskole