Om programmet


Mål:
«Målet med kompetansehevingsprogrammet er å gi god opplæring til lærere, skolens øvrige personale, skoleledelse og PPT i traumebevisst omsorg, for å bidra til at alle barn og unge, men særlig de som har opplevd belastende livsutfordringer, gis gode opplæringsvilkår.»


Programmet:

 • Kompetanseprogram i seks deler for Grimstad ungdomsskole og Fjære ungdomsskole.
 • Oppfriskningskurs for de som tidligere har gjennomført sjutrinns-programmet.
 • Nettverksarbeid for å holde traumebevisst fokus levende i skolene i Grimstad kommune.


Oversikt over de ulike delene i programmet:
1. samling: Hvem er vi, og hva vil vi
2. samling: Klassen, et komplekst samspill
3. samling: Gruppedynamitt
4. samling: Mer enn hjerne
6. samling: Hvem er vi og hva vil vi


Valgfrie moduler for fremlegg og arbeid. (Modulene kan endres underveis.)

 • Selvskading
 • Klasseledelse
 • Selvmordsforebygging
 • Traumebevisst omsorg
 • Bli kjent med deg selv
 • Lek
 • LINK
 • Kultursensitivitet
 • Utdanningens oppgave
 • Du ser det ikke før du tror det
 • Med styrkefokus i utdanningen


Mellom hver samling skal alle gjennomføre minst en LINK-økt i klassene på skolen.

Sånn jobber vi: