Traumebevisst omsorg

Teoretisk opplæring

Lekse til første samling


Det er fint om dere leser disse tre artiklene før planleggingsdagen 15. august 2017. Den første artikkelen er på engelsk, og hvis det byr på problemer kan dere bare droppe den. De neste to er ganske lettleste.

1. https://rvtssor.no/filer/dokumentarkiv/31032017_bath3pillars.pdf

2. https://rvtssor.no/aktuelt/13/howard-bath-vil-normalisering/

3. https://rvtssor.no/aktuelt/12/bath-om-behovsbevissthet/