Organisasjonskultur

Arbeidsglede

Informasjon


Kick-off: Eide skole 22. oktober 2016, Århus
Kick-off: Fevik skole, 7. desember 2016, Fevik


Arbeid mellom samlingene

  • Mellom dag 1 og dag 2 i «Organisasjonskultur og arbeidsglede» vil vi gjerne at dere jobber med oppgave 2 og 3, s 10-11, i heftet «Diversity Ice Breaker».

    Oppgave 2 gjøres individuelt, mens oppgave 3 passer best å gjøre i team eller på trinn.

    Lykke til i arbeidet med å verdsette forskjellighet og mangfold.