Om programmet

Informasjon

Prosjektet består av fire deler:

1. Sjutrinns-programmet Traumebevisst omsorg for Fevik og Eide skole.

2. Oppfriskningskurs for de som tidligere har gjennomført sjutrinns-programmet: Holvika, Fjære barneskole, Kvalifiseringstjenesten, Frivoll, Landvik og Jappa skole.

3. Nettverksarbeid for å holde traumebevisst fokus levende i skolene i Grimstad kommune

4. Planlegge og utvikle et konsept for en skolekonferanse med fokus på traumebevisst omsorg