RauseRelasjoner
Kompetansehevingsprogram for Grimstad- og Fjære ungdomsskole

Program

Her er en oversikt over de ulike samlingene dette kompetanseutviklingsprogrammet inneholder.
 • Hvem er vi, og hva vil vi

  Samling 1

  Vi fokuserer på skolens overordnede oppgave – å sette barn og unge i stand til å håndtere sine liv. Vi fokuserer på oss selv som viktigste redskap i møte med elevene. Menneskemøtekompetanse vil stå sentralt. Det handler både om hvem den enkelte er i møte med eleven, men også hvem vi som kolleger er og hva slags organisasjon skolen denne er.


  Les mer
 • Klassen, et komplekst samspill

  Samling 2

  Skolen presenterer sitt valgte tema. Vi jobber med et tenkt klassebilde. Hvem er læreren, hva er styrkene, og hva er utfordringene. Hvordan er gruppedynamikken i klassen, hvordan er klasseledelsen. Hva tenker vi om elevene i gruppa, hva slags barnesyn har vi, og hvilke verdier styrer vår virksomhet.


  Les mer
 • Gruppedynamitt

  Samling 3

  Skolen presenterer sitt valgte tema. I denne samlingen vil vi ha fokus på lek og læring. Vi vil jobbe videre styrkekort og anerkjennende intervju i klasserommet. Hvordan kan styrkefokus brukes i møte med enkeltelever og i foreldresamarbeid. Positivt mangfold og positivt avvik er aktuelle teorier.


  Les mer
 • Mer enn hjerne

  Samling 4

  Skolen presenterer sitt valgte tema. I denne samlingen går vi nærmere inn på stressforskning, traumedefinisjoner, og hva slags konsekvenser vonde livserfaringer har for hjernens utvikling og for læring. Sentrale temaer vi være psykoedukasjon, ACE-studien, den tredelt hjerne, toleransevinduet mm.


  Kommer...
 • Tenk tanken

  Samling 5

  Skolen presenterer sitt valgte tema. Vi presenterer resultater fra ungdata-undersøkelsen. Hva er barn og unges utfordringer, og hva gjør vi når vi har mistanke om at barn ikke har det bra. Hvordan skal vi å tørre å gå inn i det vonde og vanskelige, for eksempel å spørre om selvmordstanker, selvskading, ekstrem kontroll, vold og overgrep. Men så det handler ikke bare om avdekking. Hva gjør vi med det vi får vite? Du ser det ikke før du tror det. Du spør ikke før du er trygg nok.


  Kommer...
 • Hvem er vi, og hva vil vi

  Samling 6

  Skolen presenterer sitt valgte tema. Vi fokuserer igjen på skolens overordnede oppgave – å sette barn og unge i stand til å håndtere sine liv. Skolens oppgave er å bidra til kvalifisering, sosialisering og subjektivering. (Biesta) Vi ser på skolen i et historisk perspektiv, og peker fremover mot fremtidens skole. Hvilke byggesteiner vil vi bruke for å bygge VÅR skole fremover?


  Kommer...


Leter du etter "RauseRelasjoner" for Fevik / Eide?

Klikk her