Teoridag - Menneskemøter

Samling 5

Informasjon


Traumebevisst omsorg / praksis er vel så mye en verdibasert forståelsesramme som en metode. Det er av vesentlig betydning at teorigrunnlaget er kjent for og deles av alle ansatte.

Vi vil berøre følgende områder:

  • Repetisjon av teorier og modeller som er benyttet til nå i programmet
  • Presentasjon av Ungdata
  • Presentasjon av forskning på effekten av vold og overgrep

Trening og refleksjon

Implementeringsforsking viser at undervisning og teoretisk opplæring i seg selv i liten grad påvirker praksis. Derfor vil samlingen også inneholde refleksjonsøvelser og trening gjennom blant annet rollespill. Det gis også hjemmeoppgaver.


Presentasjon fra samling


Ressurser