Teoridag - Menneskemøter

Samling 3

Informasjon


Traumebevisst omsorg / praksis er vel så mye en verdibasert forståelsesramme som en metode. Det er av vesentlig betydning at teorigrunnlaget er kjent for og deles av alle ansatte.

Samling 3 traumebevisst praksis. Grunnopplæringen vil berøre følgende områder:

  • menneskers utvikling gjennom perspektiver fra tilknytnings- og utviklingspsykologien
  • perspektiver på sammenhenger mellom psykiske lidelser, stress og traumer

Trening og refleksjon

Implementeringsforsking viser at undervisning og teoretisk opplæring i seg selv i liten grad påvirker praksis. Derfor vil samlingen også inneholde refleksjonsøvelser og trening gjennom blant annet rollespill. Det gis også hjemmeoppgaver.