Lederprogrammet

Samling 1 (todager)

Leder som kompetansebygger

I den andre samlingen skal vi fokusere på hvordan leder kan drive kompetanseutvikling. Hva skal til for at en tjeneste videreutvikler praksis i tråd med de satsingene de igangsetter.

I løpet av høsten skal de ansatte jobbe mer med teori og konkrete verktøy hvor målsettingen er å utvikle en traumebevisst kompetanse i tjenesten. På denne ledersamlingen vil vi tematisere og forsøke å konkretisere dette arbeidet.

Verktøy:

  • 4 Temperament
  • Perspektivtaking
  • Styrkebasert ledelse
  • Ability spotting


Forarbeid

  • 1. Gjennomføre 4T (blir sendt ut i egen mail en uke før samling)
  • 2. Tenk gjennom hvilke forventninger du har til denne samlingen og lederprogrammet