Traumebevisst praksis (TBO)

Samling 2

Informasjon


Traumebevisst omsorg / praksis er vel så mye en verdibasert forståelsesramme som en metode. Det er av vesentlig betydning at teorigrunnlaget er kjent for og deles av alle ansatte.

2 dager traumebevisst praksis. Dagene vil berøre følgende områder:

Dag 1

  • Bli kjent med perspektiver fra tilknytningspsykologien og utviklingsteori
  • Generell traumeforståelse

Dag 2
  • Traumeforståelse og konsekvenser for praksis
  • Tredelte hjernen, toleransevindu, TBO

Trening og refleksjon
Implementeringsforsking viser at undervisning og teoretisk opplæring i seg selv i liten grad påvirker praksis. Derfor vil samlingen også inneholde refleksjonsøvelser og trening gjennom blant annet rollespill. Det gis også hjemmeoppgaver.

Hjemmearbeid til neste samling:

Se hjemme arbeid på en av de siste slidene i PP presentasjonen.