Forankring for forandring

Samling 1

Informasjon


Noe av det viktigste med hjelpen i hjelpetjenester er hjelperen. De som søker hjelp i Skien kommune treffer menneskene som jobber der, mennesker med fagkompetanse, verdier, holdninger og egne livserfaringer. RVTS Sør er opptatt av å tydeliggjøre hvordan hjelperen selv er en viktig del av tjenestetilbudet. I oppstarten av programmet vil vi legge til rette for en prosess hvor man forankrer de verdier og holdninger som skal være styrende for tjenestens arbeid. Gjennom fokus på og praktisk arbeid med våre modeller for endringsarbeid og kompetanse vil vi forankre det videre samarbeidet med Skien Kommune.

I en traumebevisst praksis vektlegger RVTS Sør at man må heie på forskjellighet, se styrken i egen sårbarhet og ha en høy bevissthet om hva man faktisk lykkes med i arbeidet sitt. Vi jobber ut fra et styrkebasert perspektiv hvor vi gjennom anerkjennende intervju legger opp til en forskning på hva som kjennetegner tjenestens forutsetninger for å lykkes. Vi vil også legge til rette for en prosess hvor den enkelte medarbeider kan identifisere sin egen arbeidsglede og dele denne med sine kollegaer.

Verktøy:

  • Anerkjennende intervju
  • Diversity Icebreaker

Hjemmearbeid til neste samling:

Se hjemme arbeid på en av de siste slidene i PP presentasjonen

Evaluering: