Lederprogrammet

Program


  • Dag 1: «Kjenn deg selv som leder»
  • Dag 2: «Kjenn dine mellomledere»
  • Dag 3: «Leder - utvid ditt repertoar»
  • Dag 4: «Leder - finn veien videre»
  • Dag 5: «Veien videre»


Evaluering:
Ledersamling dag 1 & 2