Egen- og kollegaivaretakelse


Fokus på forebyggende og ivaretakende tiltak, samt bevisstgjøring rundt muligheten for selvutvikling og vekst. Hva kan pasientene lære oss om oss?Evaluering femte samling

Presentasjoner fra samling


Ressurser