Traumebevisst praksis


Videre fokus på forståelsesrammer, verktøy og språk som ble presentert 2. I tillegg vil samlingen inneholde refleksjoner rundt; nevrosekvensiell tenkning, forholdet mellom psykose og dissosiasjon, «Bergfløttmodellen», lek og lekens betydning og ansattes/organisasjonens holdninger og verdier.Presentasjon fra samling