Traumebevisst praksis


Traumebevisst omsorg / praksis er vel så mye en verdibasert forståelsesramme som en metode. Det er av vesentlig betydning at teorigrunnlaget er kjent for og deles av alle ansatte.

Andre dagssamling traumebevisst praksis. Grunnopplæringen vil berøre følgende områder:

  • behandlingens oppgave
  • perspektiver på traumebevisst praksis

Trening og refleksjon
Implementeringsforsking viser at undervisning og teoretisk opplæring i seg selv i liten grad påvirker praksis. Derfor vil samlingen også inneholde refleksjonsøvelser og trening gjennom blant annet rollespill. Det gis også hjemmeoppgaver.Evaluering tredje samling