Traumebevisst praksis


Traumebevisst omsorg / praksis er vel så mye en verdibasert forståelsesramme som en metode. Det er av vesentlig betydning at teorigrunnlaget er kjent for og deles av alle ansatte.

Første dagssamling traumebevisst praksis. Grunnopplæringen vil berøre følgende områder:

  • menneskers utvikling gjennom perspektiver fra tilknytnings- og utviklingspsykologien
  • perspektiver på sammenhenger mellom psykiske lidelser, stress, psykose og traumer

Trening og refleksjon
Implementeringsforsking viser at undervisning og teoretisk opplæring i seg selv i liten grad påvirker praksis. Derfor vil samlingen også inneholde refleksjonsøvelser og trening gjennom blant annet rollespill. Det gis også hjemmeoppgaver.Evaluering andre samling