Samling 3


Ferdighetskompetanse
Samtaler med ungdom
Møte med brukere fra andre kulturer

Ansatte får mulighet til å reflektere over egne erfaringer og ferdigheter med samtale med barn og møte med brukere fra andre kulturer. Hvordan stiller vi spørsmål og hvilke for-forståelse har vi i møte med barn og med mennesker som kommer fra andre kulturer enn vi selv? Hvordan kan vi være mer bevisst og hvordan kan vi øve og veilede hverandre for å bli enda bedre i stand til å møte våre brukere best mulig?


Forarbeid


Oppgaver

 • Arbeid videre med 4 T:

  a. Gjør ferdig oppgave 3 i teamprofilen, dersom dere ikke var ferdige på samlingen.

  b. Gjør oppgave 4 i teamprofilen, helst innen 10 uker.
 • Møte med mennesker fra andre kulturer:

  a. Intervju hverandre to og to om en gang dere lykkes i møte med en fra en annen kulturell bakgrunn. Bruk intervjumalen som ligger som ressurs.

  b. Del med hverandre i teamet og ta med notater til samlingen.

Refleksjoner og mulig oppgave

 • Skam og sårbarhet

  Drøft i gruppen hvordan skammens kompass og teorier om sårbarhet (bl.a Brenè Brown) kan være nyttige redskaper i deres arbeid. Del erfaringer om hvordan dere prøver ut og arbeider med skam.