Samling 2


Ferdighetskompetanse: Jeg og vi

Ansatte er det viktigste verktøyet i møtet med mennesker som søker hjelp etter incest eller seksuelle overgrep. Ansatte bør reflektere over egen praksis og gi hverandre veiledning. Det er relasjonen som leger, en metode utført av mennesker som har vansker med å bygge relasjoner og skape tillit og motivasjon, vil ikke føre til endring. En traumebevisst ansatt har fokus på å forstå seg selv for å kunne forstå andre. Han eller hun har fokus på "hvem jeg er og hvordan jeg påvirker den andre". Dette påvirker nødvendigvis hvilket tilbud som gis og hvilken virkning hjelpen kan få.


Forarbeid


Refleksjon og oppgaver

  • 1. Arbeid videre med 4T:

    a. Fyll ut individuell profil
    b. Skriv ut og ta med på samlingen
  • 2. Refleksjon om kjerneoppgavene:

    a. Fyll ut skjema Støtte for deg selv slik du ser for deg en overordnet kommunikasjon kan se ut i kontakten mellom bruker og hjelper.

    b. Gå sammen i grupper eller hele senter for å samtale om hvordan skjemaet kan fylles ut og forbered en presentasjon på neste samling.