Samling 1


Verdikompetanse

Vi har alle et syn på hva et menneske er, hvordan de bør møtes og behandles (menneskesyn). Vi har en forståelse av hva vi tror er sant (kunnskapssyn). Vi har noen verdier vi mener mennesker bør leve etter. Og vi har en gradering av verdier. Dersom fagutvikling skal skape vedvarende kompetanseheving, forutsetter det at vi jobber med arbeidskulturen og reflekterer over egen praksis. Traumeforståelsen bygger på kunnskap om hjernens utvikling og hvordan viktige funksjoner er programmert for å kople et barns hjerne opp mot omgivelsene. Her kan overgrep bidra til komplikasjoner som gir seg utslag i oppvekst og i voksenlivet. Forståelse for disse prosessene kan være til nytte når man ønsker å bidra til at mennesker utvider sitt handlingsrom og øker sin livsmestring.