Leder

Lærende organisasjoner stiller store krav til ledernes endringsevne. Ekstern lederstøtte fra RVTS sør kan bidra til at ledergruppen lykkes med å implementere ny kunnskap og utvidet kompetanse til å løfte tjenesten slik at den når de målsatte endringer. RVTS sør gir lederstøtte etter et program som har følgende fire faseinndelinger:

1. Leder som menneske
2. Leder som relasjonsbygger
3. Leder som kompetansebygger
4. Leder som praksisutvikler

Leder som menneske

En god leder er godt kjent med egne styrker og sårbarheter og er bevisst egne reaksjoner i møte med sine medarbeidere. Den første samlingen inviterer ledere inn til refleksjon over egen rolle som leder og utforske utviklingsmuligheter.

Viktige tema

  • Bevisst egen ledelse
  • Implementering
  • Fra refleks til refleksjon
Verktøy
  • 4 temperamenter