Grunnleggende traumeforståelse

Teoretisk opplæring
2 samlinger

Teoretisk opplæring

Traumebevisst omsorg / praksis er vel så mye en verdibasert forståelsesramme som en metode. Det er av vesentlig betydning at teorigrunnlaget er kjent for og deles av alle ansatte. Det er en forutsetning at alle ansatte deltar på grunnopplæring. Undervisningen fordeles over to undervisningsdager. Mellom dagene er det forventet at alle deltakerne utfører noen hjemmeoppgaver hvor de skal lese noen artikler og utføre en refleksjonsoppgave knyttet til trygghetsbegrepet.

Grunnopplæring til alle ansatte vil dekke følgende områder:

  • traumeforståelse
  • traumebevisst omsorg
  • kultursensitivitet


Læringsmål

Ansatte skal:

  • kunne redegjøre for komplekse psykiske traumer og deres virkemekanismer og konsekvenser
  • kunne redegjøre for grunnprinsippene i traumebevisst omsorg
  • ha kunnskap om kultursensitivitet
  • ha arbeidet med selvstudieoppgaver


Presentasjoner fra samlinger


Ressurser