Superbruker

Superbrukere i Lister er ansatte som får ekstra undervisning og opplæring slik at de kan være implementeringsstøtte i etterkant og under gjennomføringen av kompetansehevingsprogrammet holdt av RVTS Sør. De skal være drivere lokalt på egen arbeidsplass slik at traumebevisst praksis kan bli en del av arbeidskulturen. Opplæringen legger også opp til at superbrukere skal kunne undervise og veilede andre ansatte ved behov.


Samling 1

(Todagerssamling i Kristiansand)

Fokus på:

 • Grunnleggende traumeforståelse
 • Veiledning
 • Egenutvikling gjennom 4 Temperament
 • Utvikle superbrukerteam i Lister

Samling 2

(Dagssamling i Kvinesdal)

Fokus på:

 • Formidling og konstruktiv tilbakemelding
 • Psykoedukasjon (Bruke permen)


Presentasjoner

Samling 3

(Dagssamling i Lyngdal)

Fokus på:

 • Profesjonell kjærlighet (de fire voksenstilene)
 • Samhandling og kommunikasjon
 • Traumebevisst praksis


Presentasjoner

Samling 4

(Dagssamling i Flekkefjord)

Fokus på:

 • Traumebevisst omsorg
 • Hjernens utvikling
 • Lek – veien til utvikling
 • Hvordan møte selvskading og selvmordsatferd


Presentasjoner

Samling 5

(Dagssamling i Farsund)

Fokus på:

 • Traumebevisst praksis i lys av egne case-beskrivelser
 • De seks tenkehattene – Økt forsåelse for ulike perspektiv
 • Finne strategier for å sikre innføring av Traumebevisst praksis for nyansatte
 • Definere superbrukerrollen
 • Etablere superbrukernettverk


Presentasjoner