Samling 4

«Kjennskap gir kunnskap» (workshop)


En workshop hvor vi arbeider med relasjonskompetanse, samtalekompetanse og narrativ forståelse.


Presentasjoner fra samlinger


Fordypningstoff

  • Kommer...