Samling 3

«Verdier og menneskesyn»


Våre verdier og holdninger er styrende for valg av teori og metoder i vårt arbeid.

I denne workshopen arbeider vi med øvelser hvor vi har et fokus på verdier og menneskesyn.Vi jobber med et kunnskapssyn som er klart forankret i verdisyn. Alt arbeid som utføres på en arbeidsplass, påvirkes av alle ledd i ”endringstrekanten.” Når vi tenker utviklingsarbeid tenker vi tradisjonelt ”høyt oppe i pyramiden”. Vi forsøker å innføre nye tiltak. Eller vi innfører en ny metode. Men vårt kompetanseprogram befinner seg i hovedsak i de to nederste nivåer; på forståelsesgrunnlag, verdier, holdninger og menneskesyn. Vi må begynne her.