Samling 1 og 2

«Grunnleggende traumeforståelse» (2 dagers samling)


Innføring i grunnleggende traumeforståelse/ utviklingstraumer og hjernen formes av bruken. Traumebevisst omsorg er like mye en verdibasert forståelsesramme som en metode. Det er av vesentlig betydning at verdigrunnlaget er kjent for og deles av alle ansatte.

Opplæringen vil være to felles undervisningsdager og det vil være en kombinasjon av selvstudieoppgaver og refleksjon/deling av kunnskap mellom og etter samlingene.

Grunnopplæring til alle ansatte vil dekke følgende områder:

  • Traumeforståelse
  • Traumebevisst omsorg