Traumebevisst praksis

To dagssamlinger for alle ansatte og beboere

Traumebevisst praksis

Traumebevisst omsorg / praksis er en verdi og kunnskapsbasertbasert forståelsesramme, ikke en metode. For å lykkes er det viktig at teori-grunnlaget er kjent for og deles av alle.

Kursdagene vil dekke følgende områder:

  • traumeforståelse og sammenhenger mellom psykiske vansker, vold, traumer og rus- og avhengighetsproblematikk
  • pilarene i Traumebevisst praksis: trygghet, relasjoner og tåleevne